APIE MUS

        Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga yra savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profsąjungų politiką.


        Savo veikloje ji vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, Tarptautine laisvųjų profsąjungų konfederacijos konstitucija, Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, Tarptautine Darbo Organizacijos konvencijomis, kitais teisės aktais bei savo įstatais.


       Teatro profesinė sąjunga ne rečiau kaip kas 5 metus pasirašo su darbdaviu Kolektyvinę sutartį, kontroliuoja, kaip ji vykdoma, teikia nemokamas juridines konsultacijas profesinės sąjungos nariams, padeda spręsti ginčus tarp darbuotojų ir darbdavio, atstovauja darbuotojų interesus teatro Kolegijoje.


       LNOBTPS yra Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų Konfederacijos narė.


      Šiuo metu profesinė sąjunga vienija 210 profsąjungos narių. 

„Valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“
14777604-multicolor-creative-diversity-hands-symbol-vector-illustration-layered-for-easy-manipulation-and-cus.jpg